SHENZHEN SHIJIA HOTEL SUPPLIES CO,LTD.
深圳市實佳酒店用品有限公司

聯系電話:

(0755)27624871

       產品詳情
        產品類別

兒童床上用品(綠色繡logo)

0.00
0.00
  
                                       兒童床上用品
                      成份:純棉活性印染
                       土金色+白色繡logo
                       ¥:135.00~155.00  
        主打產品
        最新促銷
5544444